คำจำกัดความ “คอเลสเตอรอล”/โรคหลอดเลือดหัวใจ/โรคความดันโลหิต

คอเลสเตอรอลคืออะไร

คอเลสเตอรอลคือสารประกอบไขมันชนิดหนึ่ง พบได้ในสัตว์และมนุษย์ ซึ่งร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้น กว่า 25% คอเลสเตอรอลถูกผลิตจากตับ ร่างกายของเราต้องการคอเลสเตอรอลบางอย่างในการสร้างสุขภาพที่ดี โดยทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ในร่างกายและเป็นสารตั้งต้นฮอร์โมนบางชนิดที่จำเป็น เช่น ฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงและฮอร์โมนเทสโตรสโตรเจนในเพศชาย น้ำดี (ย่อยอาหารที่ลำไส้เล็ก)

คอเลสเตอรอลมีส่วนช่วยในการลำเลียงเลือด โดยต้องมีการจับตัวกับโปรตีน ไลโปรโปรตีน (lipoproteins) อนุภาคไลโปรโปรตีนมีหลายแบบ แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลอเลสเตอรอล ดังนี้

High-density lipoproteins – HDL cholesterol :

ถูกเรียกว่าไขมันชนิดดี ตรงข้ามกับ LDL ทำหน้าที่กำจัดส่วนเกินของไขมัน คอเลสเตอรอล โดยนำกลับไปที่ตับเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

Low-density lipoproteins – LDL cholesterol :

ถูกเรียกว่าไขมันไม่ดี ซึ่ง LDL ที่มากเกินไปจะฝังตัวที่ผนังหลอดเลือด สะสมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะเกิดเป็นตะกอนที่ผนังหลอดเลือดแดง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัญหาจากคอเลสเตอรอลส่วนเกิน

เมื่อ LDL มีส่วนเกิน จะถูกเก็บไว้ในผนังของหลอดเลือดแดงของเรา เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นไขมันซึ่งเป็นสาเหตุของหลอดเลือด จากภาพ ไขมันเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นและสะสมกลายเป็นขนาดใหญ่และหนา ทำให้หลอดเลือดแดงแคบและหนา ทำให้ระบบลำเลียงเลือดเพื่อนำออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย เมื่อเกิดขึ้นที่หลอดเลือดแดงที่อยู่ใกล้หัวใจที่เรียกว่าหลอดเลือดหัวใจกลายเป็นบล็อก ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของโรคที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

บางครั้งลิ่มเลือดสามารถขัดขวางการไหลเวียนของเลือด ซึ่งเรียกว่าการเกิดลิ่มเลือด ซึ่งอาจนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) หรือหัวใจโรคหัวใจ (CHD) เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตทั่วโลก
http://www.worldlifeexpectancy.com/

อะไรเป็นผลกระทบต่อระดับคอเลสเตอรอลของเรา?

โดยทั่วไปขอบเขตของระดับคอเลสเตอรอลขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่เรากิน โดยทั่วไปถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ ระดับคอเลสเตอรอลของเราก็ต่ำด้วย ในบางบุคคลระดับคอเลสเตอรอลสูงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางอย่างเช่น การทำงานต่ำของต่อมไทรอยด์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก ตับหรือไตทำงานผิดปกติหรืออาจเกิดจากพันธุกรรมที่มีผลต่อคลอเลสเตอรอล “familial hypercholesterolaemia”

ค่าแนะนำมาตราฐานคอเลสเตอรอล ระดับค่ามาตราฐานเป็นดังนี้

Total cholesterol (TC) : Less than 5.0 mmol/L (190mg/dl).
Low-density lipoprotein cholesterol (LDL) : Less than 3.0 mmol/L (115mg/dl).
High-density lipoprotein cholesterol (HDL) : Greater than 1.2 mmol/L (40mg/dl – male OR 46mg/dl – female).
TC/HDL ratio: Less than 4.5

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอล ซึ่งเป็นสารที่เสี่ยงต่อระดับการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด แต่ไม่ใช่คอเลสเตอรอลอย่างเดียวที่มีผล การสูบบุหรี่ การขาดการออกกำลังกาย การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มาก โรคอ้วนหรือแม้แต่กรรมพันธุ์ก็มีผลกระทบต่อโรคหัวใจขาดเลือดเช่นกัน

ลดระดับคอเลสเตอรรอลผ่านการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาหาร

การเปลี่ยนแปลงโดยทานอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลได้ และเราสามารถมีสุขภาพดีได้โดยการ ลดละเลิกการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
อาหารเช่น VPO™, ที่มีสาร ไฟโตสเตอรอล สามารถลดระดับคลอเลสเตอรอลและไขมันเลว LDL ได้ประมาณ 10-15%