รางวัลนวัตกรรมเครื่องดื่มสมุนไพร 2015

awarddetail-03

 

  • มอบให้ “ผงข้าวกล้องสกัด โฮลอินวัน ตราฮักปัน” ณ งาน มหกรรมสมุนไพรครั้งที่ ๑๒ โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก