พบกับ บ.เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) ในงาน Kaset Fair
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน โซนนิทรรศการกระทรวงการเกษตร
วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์

พบกับสินค้า นวัตกรรมจากข้าว… ผงข้าวกล้องสกัด (รางวัลนวัตกรรมจากงานสมุนไพรแห่งชาติ) , น้ำมันข้าวกล้อง วิถีธรรมชาติ rizterols , น้ำมันข้าวกล้องสูตรผสมโอเมก้า 3-6-9 และ น้ำมันสำหรับทอด ฮักปัน