ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการสั่งซื้อสินค้าได้ดังต่อไปนี้

ยอดซื้อมากกว่า 5,000 บาท เฉพาะผลิตภัณฑ์สินค้าแป้งและน้ำมัน จัดส่งทางไปรษณีย์แบบธรรมดาให้ฟรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) ต่างจังหวัดจัดส่งฟรีถึงที่บริษัทขนส่ง ลูกค้ารับผิดชอบค่าบริการจากบริษัทขนส่งถึงลูกค้า

สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นที่ยอดซื้อสินค้าต่ำกว่า 5,000 บาท ลูกค้ารับผิดชอบค่าบริการตามจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งค่าบริการให้ทราบก่อนการชำระเงิน กรณีลูกค้าอยากให้ส่ง EMS คิดค่าจัดส่งในอัตราตามน้ำหนัก

การรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯ รับประกันและจะรับผิดชอบสินค้ากรณีสินค้าเสียหาย ชำรุด จากกระบวนการผลิตเท่านั้น โดยมีนโยบายดังนี้

ลูกค้าต้องนำสินค้าพร้อมใบเสร็จมาแสดงเพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าสินค้าต้องไม่อยู่ในสภาพที่ผ่านการใช้งาน หรือมีการแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ทางบริษัทฯจะไม่คืนเงินค่าสินค้า แต่จะเปลี่ยนเป็นสินค้ารายการเดิมให้ หรือหากสินค้าชนิดนั้นหมด สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ใกล้เคียงเดิมได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนจะต้องมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับสินค้าที่ชำรุด โดยลูกค้าทำการจ่ายเงินค่าส่วนต่างราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 5 วัน

ช่องทางการชำระเงิน

 • ลูกค้าสามารถชำระเงินสดกรณีมารับสินค้าด้วยตัวเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีของทางบริษัทดังนี้
 • ชื่อบัญชี บริษัท เมดิฟูดส์(ประเทศไทย)จำกัด ธนาคารกรุงไทย สาขา แมกซ์แวลู นวมินทร์
  เลขที่บัญชี 981-5- 707-809
 • หลังจากยืนยันการสั่งซื้อสินค้าลูกค้าไม่ต้องชำระเงินจนกว่าได้รับการยืนยันทางโทรศัพท์จากทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภาย 1 วันทำการ”
 • “Please do not transfer money until you receive our confirmation call within 1 working day, for the product availability and shipping fee
  หลังจากการชำระเงินแล้ว ลูกค้าแจ้งหลักฐานการชำระเงิน (รายการสั่งซื้อเลขที่# สลิป วัน เวลา และยอดเงินโอน) ได้ 2 ช่องทางดังนี้
  Email: [email protected]
  icon99