ข้าวขัดสีน้อย

ข้าวเจ้า ข้าวกล้อง และ ข้าวขัดสีน้อย ล้วนต่างมาจาก “แหล่งกำเนิด” หรือ “เมล็ดข้าวเปลือก” เหมือนๆกัน แตกต่าง
กันเพียงสายพันธุ์และกระบวนการในการขัดสี

ส่วนประกอบข้าว

ข้าวชั้นนอกสุดเป็นแกลบ (husk) ซึ่งเป็นเซลลูโลส (cellulose)และ เฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) ทำหน้าที่ป้องกันและครอบคลุมด้านนอกทั้งหมด

การแบ่งชนิดของข้าว

การจำแนกประเภทของข้าวทำได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับมาตรการที่ใช้ในการแบ่ง เช่น แบ่งตามประเภทของเนื้อแข็งในเมล็ดข้าวสาร แบ่งตามสภาพพื้นที่เพาะปลูก แบ่งตามพื้นที่ปลูกได้ 3 แบบ

คอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอลคือสารประกอบไขมันชนิดหนึ่ง พบได้ในสัตว์และมนุษย์ ซึ่งร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้น กว่า 25% คอเลสเตอรอลถูกผลิตจากตับ ร่างกายของเราต้องการคอเลสเตอรอลบางอย่างในการสร้างสุขภาพที่ดี

โรคความดันโลหิตสูง

ทุกๆคนต้องมีความดันโลหิต เพราะความดันโลหิต จะเป็นแรงผลักดัน ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนั้นทุกคนควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับความดันโลหิต

โรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคเกิดจากหลอดเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจซึ่งมีชื่อเรียกว่า Coronary artery ตีบแคบเล็กลงหรือตีบตัน จึงส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย